انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۷۶(%۰.۷۷) +۰.۵۹۰۰
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۶(%۰.۸۲) +۰.۵۴۰۰
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۷۵(%۰) ۰۰۰
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰) ۰۰۰
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۵,۵۶۰(%۰) ۰۰۰