انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۴


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۵(%۰) ۰۶۵۶۵
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۲(%۰) ۰۶۲۶۲
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۲(%۰) ۰۶۲۶۲
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰) ۰۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۳,۲۰۰(%۰) ۰۱۳,۲۰۰۱۳,۲۰۰