انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۸


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۳(%۰.۸۱) +۰.۵۱۶۳۶۳
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۵۸(%۱.۹۵) +۱.۱۳۵۸۵۸
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۰(%۰.۲۶) +۰.۱۶۶۰۶۰
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%-۱.۳۳) -۰.۰۴۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۹,۴۱۶(%۰) ۰۹,۴۱۶۹,۴۱۶