حبوبات، برنج و خشكبار + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۲


حبوبات، برنج و خشكبار مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
تخمه کدو درشت مرمری(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۷۲,۰۰۰(%۰) ۰۱۷۲,۰۰۰۱۷۲,۰۰۰
مغز گردو(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۴۵۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
رطب مضافتی بم(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۹۲,۰۰۰(%۰) ۰۹۲,۰۰۰۹۲,۰۰۰
برنج هاشمی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۹۲,۰۰۰(%۰) ۰۹۲,۰۰۰۹۲,۰۰۰
برنج طارم اصل(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۹۲,۰۰۰(%۰) ۰۹۲,۰۰۰۹۲,۰۰۰
برنج پاکستانی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰
برنج هندی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۴۹,۵۰۰(%۰) ۰۴۹,۵۰۰۴۹,۵۰۰
شکر فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۲۸,۰۰۰(%۰) ۰۲۸,۰۰۰۲۸,۰۰۰
قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۳۳,۵۰۰(%۰) ۰۳۳,۵۰۰۳۳,۵۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر