نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۸


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۷,۶۹۱(%۰) ۰۳۷,۶۹۱۳۷,۶۹۱
نرخ يورو آزاد۵۸,۵۸۰(%-۰.۲۲) -۱۳۰۵۸,۵۸۰۵۸,۷۱۰
دلار کانادا۳۸,۴۷۰(%-۰.۷۳) -۲۸۰۳۸,۴۷۰۳۸,۷۵۰
پوند۶۸,۴۷۰(%-۰.۴۸) -۳۳۰۶۸,۴۷۰۶۸,۸۰۰
يورو بانکی۴۶,۳۴۵(%۰) ۰۴۶,۳۴۵۴۶,۳۴۵
دلار آزاد۴۸,۲۴۰(%-۰.۲۱) -۱۰۰۴۸,۲۴۰۴۸,۳۴۰
یکصد ين ژاپن۴,۰۰۰(%۰) ۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰
دينارعراق۴۰(%۰) ۰۴۰۴۰
ديناركويت۱۵۸,۰۰۰(%۰) ۰۱۵۸,۰۰۰۱۵۸,۰۰۰
رينگيت مالزي۱۳,۲۸۰(%۰.۰۸) +۱۰۱۳,۲۷۰۱۳,۲۸۰
فرانك سوئيس۵۲,۸۰۰(%-۱.۱۴) -۶۰۰۵۲,۸۰۰۵۲,۸۰۰
دلاراستراليا۳۸,۸۰۰(%-۰.۵۲) -۲۰۰۳۸,۸۰۰۳۹,۰۰۰
روپيه هند۸۴۰(%۰) ۰۸۴۰۸۴۰
درهم امارات۱۳,۵۰۰(%-۰.۱۵) -۲۰۱۳,۵۰۰۱۳,۵۲۰
يوان چين۸,۰۲۰(%۰) ۰۸,۰۲۰۸,۰۲۰
كرون سوئد۶,۰۰۰(%-۳.۳۳) -۲۰۰۶,۰۰۰۶,۰۰۰
ريال عربستان۱۲,۷۰۰(%۰) ۰۱۲,۷۰۰۱۲,۷۰۰
روبل روسيه۹۳۰(%۰) ۰۹۳۰۹۳۰
كرون دانمارك۸,۰۰۰(%-۰.۲۵) -۲۰۸,۰۰۰۸,۰۲۰
افغاني۷۱۰(%۰) ۰۷۱۰۷۱۰