نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۹


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۷,۶۹۱(%-۰.۰۱) -۴۳۷,۶۹۱۳۷,۶۹۱
نرخ يورو آزاد۵۸,۷۱۰(%-۰.۰۵) -۳۰۵۸,۷۱۰۵۸,۷۱۰
دلار کانادا۳۸,۷۵۰(%-۰.۹۸) -۳۸۰۳۸,۷۵۰۳۸,۷۵۰
پوند۶۸,۸۰۰(%-۰.۷۳) -۵۰۰۶۸,۸۰۰۶۸,۸۰۰
يورو بانکی۴۶,۳۴۵(%-۰.۸۹) -۴۱۲۴۶,۳۴۵۴۶,۳۴۵
دلار آزاد۴۸,۳۴۰(%۰.۵) +۲۴۰۴۸,۳۴۰۴۸,۳۴۰
یکصد ين ژاپن۴,۰۰۰(%۰) ۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰
دينارعراق۴۰(%۰) ۰۴۰۴۰
ديناركويت۱۵۸,۰۰۰(%۰) ۰۱۵۸,۰۰۰۱۵۸,۰۰۰
رينگيت مالزي۱۳,۲۷۰(%-۱.۰۶) -۱۴۰۱۳,۲۷۰۱۳,۲۷۰
فرانك سوئيس۵۲,۸۰۰(%-۱.۱۴) -۶۰۰۵۲,۸۰۰۵۲,۸۰۰
دلاراستراليا۳۹,۰۰۰(%-۱) -۳۹۰۳۹,۰۰۰۳۹,۰۰۰
روپيه هند۸۴۰(%۰) ۰۸۴۰۸۴۰
درهم امارات۱۳,۵۲۰(%-۰.۷۴) -۱۰۰۱۳,۵۲۰۱۳,۵۲۰
يوان چين۸,۰۲۰(%-۱.۱۲) -۹۰۸,۰۲۰۸,۰۲۰
كرون سوئد۶,۰۰۰(%-۳.۳۳) -۲۰۰۶,۰۰۰۶,۰۰۰
ريال عربستان۱۲,۷۰۰(%۰) ۰۱۲,۷۰۰۱۲,۷۰۰
روبل روسيه۹۳۰(%-۳.۲۳) -۳۰۹۳۰۹۳۰
كرون دانمارك۸,۰۲۰(%-۰.۱۲) -۱۰۸,۰۲۰۸,۰۲۰
افغاني۷۱۰(%۰) ۰۷۱۰۷۱۰