نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۱


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۱۳(%۰) ۰۰۰
مثقال طلا در بازار تهران۶,۵۷۹,۰۰۰(%۰.۴۴) +۲۹۰۰۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۵۱۸,۸۶۰(%۰.۴۴) +۶۶۹۰۰۰
طرح جدید۱۵,۸۶۰,۰۰۰(%-۰.۸۸) -۱۴۰۰۰۰۰۰
طرح قدیم۱۶,۱۱۰,۰۰۰(%-۱.۰۹) -۱۷۵۰۰۰۰۰
نیم سکه۷,۸۱۰,۰۰۰(%-۱.۷۹) -۱۴۰۰۰۰۰۰
ربع سکه۴,۹۹۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
سکه گرمی۳,۳۸۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰