نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۵


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۹۹(%۰) ۰۰۰
مثقال طلا در بازار تهران۸,۷۵۵,۰۰۰(%۲.۱۷) +۱۹۰۰۰۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۲,۰۲۱,۲۰۰(%۲.۱۷) +۴۳۸۰۰۰۰
طرح جدید۲۲,۳۰۰,۰۰۰(%۳.۵۹) +۸۰۰۰۰۰۰۰
طرح قدیم۲۳,۷۵۰,۰۰۰(%۵.۹۸) +۱۴۲۰۰۰۰۰۰
نیم سکه۱۱,۵۰۰,۰۰۰(%۳.۹۱) +۴۵۰۰۰۰۰۰
ربع سکه۶,۵۰۰,۰۰۰(%۳.۰۸) +۲۰۰۰۰۰۰۰
سکه گرمی۳,۸۰۰,۰۰۰(%۲.۶۳) +۱۰۰۰۰۰۰۰