نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۳


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۹۳(%۰) ۰۱,۲۹۳۱,۲۹۳
مثقال طلا در بازار تهران۷,۸۲۵,۰۰۰(%-۱.۸۵) -۱۴۵۰۰۰۷,۸۲۵,۰۰۰۷,۸۲۵,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۸۰۶,۵۰۰(%-۱.۸۵) -۳۳۵۰۰۱,۸۰۶,۵۰۰۱,۸۰۶,۵۰۰
طرح جدید۱۸,۶۰۰,۰۰۰(%-۱.۶۱) -۳۰۰۰۰۰۱۸,۶۰۰,۰۰۰۱۸,۶۰۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۹,۳۴۵,۰۰۰(%-۱.۳۷) -۲۶۵۰۰۰۱۹,۳۴۵,۰۰۰۱۹,۳۴۵,۰۰۰
نیم سکه۹,۶۱۰,۰۰۰(%-۰.۳۱) -۳۰۰۰۰۹,۶۱۰,۰۰۰۹,۶۱۰,۰۰۰
ربع سکه۵,۵۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۵,۵۵۰,۰۰۰۵,۵۵۰,۰۰۰
سکه گرمی۳,۵۰۰,۰۰۰(%-۱.۴۳) -۵۰۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰