نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۱


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۱۳(%۰) ۰۱,۳۱۳۱,۳۱۳
مثقال طلا در بازار تهران۶,۵۷۹,۰۰۰(%۰.۴۴) +۲۹۰۰۰۶,۵۵۰,۰۰۰۶,۵۷۹,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۵۱۸,۸۶۰(%۰.۴۴) +۶۶۹۰۱,۵۱۲,۱۷۰۱,۵۱۸,۸۶۰
طرح جدید۱۵,۸۶۰,۰۰۰(%-۰.۸۸) -۱۴۰۰۰۰۱۵,۸۶۰,۰۰۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۶,۱۱۰,۰۰۰(%-۱.۰۹) -۱۷۵۰۰۰۱۶,۱۱۰,۰۰۰۱۶,۲۸۵,۰۰۰
نیم سکه۷,۸۱۰,۰۰۰(%-۱.۷۹) -۱۴۰۰۰۰۷,۸۱۰,۰۰۰۷,۹۵۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۹۹۰,۰۰۰(%۰) ۰۴,۹۹۰,۰۰۰۴,۹۹۰,۰۰۰
سکه گرمی۳,۳۸۰,۰۰۰(%۰) ۰۳,۳۸۰,۰۰۰۳,۳۸۰,۰۰۰