نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۷


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۲۹(%-۱.۳۵) -۱۸۱,۳۲۹۱,۳۲۹
مثقال طلا در بازار تهران۶,۲۳۸,۰۰۰(%۰.۴۶) +۲۹۰۰۰۶,۲۳۸,۰۰۰۶,۲۳۸,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۳۴,۸۳۰(%۰.۰۸) +۱۱۶۰۱,۴۳۴,۸۳۰۱,۴۳۴,۸۳۰
طرح جدید۱۴,۵۵۰,۰۰۰(%-۱.۰۳) -۱۵۰۰۰۰۱۴,۵۵۰,۰۰۰۱۴,۵۵۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۴,۸۶۲,۵۰۰(%-۰.۲۵) -۳۷۵۰۰۱۴,۸۶۲,۵۰۰۱۴,۸۶۲,۵۰۰
نیم سکه۷,۳۴۰,۰۰۰(%-۰.۲۷) -۲۰۰۰۰۷,۳۴۰,۰۰۰۷,۳۴۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۴۲۰,۰۰۰(%-۰.۴۵) -۲۰۰۰۰۴,۴۲۰,۰۰۰۴,۴۲۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۹۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۹۵۰,۰۰۰۲,۹۵۰,۰۰۰