نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۷


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۴۳(%-۰.۶۴) -۸۱,۲۴۳۱,۲۵۱
مثقال طلا در بازار تهران۵,۵۴۹,۰۰۰(%-۰.۳۱) -۱۷۰۰۰۵,۵۴۹,۰۰۰۵,۵۶۶,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۲۸۱,۳۰۰(%-۰.۲۹) -۳۶۹۰۱,۲۸۱,۳۰۰۱,۲۸۴,۹۹۰
طرح جدید۱۳,۶۹۰,۰۰۰(%۰.۱۵) +۲۰۰۰۰۱۳,۶۷۰,۰۰۰۱۳,۶۹۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۴,۱۱۰,۰۰۰(%-۰.۱۴) -۲۰۰۰۰۱۴,۱۱۰,۰۰۰۱۴,۱۳۰,۰۰۰
نیم سکه۶,۹۹۰,۰۰۰(%-۰.۵۷) -۴۰۰۰۰۶,۹۹۰,۰۰۰۷,۰۳۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۰۰۷,۰۰۰(%-۰.۲۵) -۱۰۰۰۰۴,۰۰۷,۰۰۰۴,۰۱۷,۰۰۰
سکه گرمی۲,۶۷۰,۰۰۰(%۰.۷۵) +۲۰۰۰۰۲,۶۵۰,۰۰۰۲,۶۷۰,۰۰۰