نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۴


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۸۱(%۰) ۰۱,۲۸۱۱,۲۸۱
مثقال طلا در بازار تهران۵,۳۱۱,۰۰۰(%-۰.۰۶) -۳۰۰۰۵,۳۱۱,۰۰۰۵,۳۱۱,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۲۲۵,۸۹۰(%-۰.۰۶) -۷۰۰۱,۲۲۵,۸۹۰۱,۲۲۵,۸۹۰
طرح جدید۱۲,۶۶۰,۰۰۰(%-۰.۳۲) -۴۰۰۰۰۱۲,۶۶۰,۰۰۰۱۲,۶۶۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۲,۹۳۷,۰۰۰(%-۱.۱۶) -۱۵۰۰۰۰۱۲,۹۳۷,۰۰۰۱۲,۹۳۷,۰۰۰
نیم سکه۶,۵۷۰,۰۰۰(%۰.۱۵) +۱۰۰۰۰۶,۵۷۰,۰۰۰۶,۵۷۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۷۲۰,۰۰۰(%-۰.۸۱) -۳۰۰۰۰۳,۷۲۰,۰۰۰۳,۷۲۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۵۱۰,۰۰۰(%-۰.۴) -۱۰۰۰۰۲,۵۱۰,۰۰۰۲,۵۱۰,۰۰۰