نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۷


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۳۳(%-۰.۷۵) -۱۰۱,۳۳۳۱,۳۴۳
مثقال طلا در بازار تهران۶,۰۶۰,۰۰۰(%-۰.۲۵) -۱۵۰۰۰۶,۰۶۰,۰۰۰۶,۰۷۵,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۳۹۹,۰۴۰(%-۰.۲۵) -۳۴۶۰۱,۳۹۹,۰۴۰۱,۴۰۲,۵۰۰
طرح جدید۱۴,۵۳۰,۰۰۰(%۰.۰۷) +۱۰۰۰۰۱۴,۵۲۰,۰۰۰۱۴,۵۳۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۴,۹۳۵,۰۰۰(%۰.۳) +۴۵۰۰۰۱۴,۸۹۰,۰۰۰۱۴,۹۳۵,۰۰۰
نیم سکه۷,۲۵۰,۰۰۰(%۰.۲۸) +۲۰۰۰۰۷,۲۳۰,۰۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۱۶۰,۰۰۰(%-۰.۴۸) -۲۰۰۰۰۴,۱۶۰,۰۰۰۴,۱۸۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۸۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۸۱۰,۰۰۰۲,۸۱۰,۰۰۰