بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۵


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۰,۷۱۳(%-۰.۲۶) -۲۰۸۸۰,۷۱۳۸۰,۷۱۳
آزاد شناور۸۸,۰۴۷(%-۰.۳۶) -۳۱۲.۸۸۸,۰۴۷۸۸,۰۴۷
بازاراول۵۵,۷۵۶(%-۰.۲۳) -۱۲۷.۷۵۵,۷۵۶۵۵,۷۵۶
بازار دوم۱۸۰,۳۵۶(%-۰.۳۱) -۵۵۴.۹۱۸۰,۳۵۶۱۸۰,۳۵۶
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۲۱۹,۹۹۱(%-۱۸.۷۴) -۲۲۸۶۴۰۱,۲۱۹,۹۹۱۱,۲۱۹,۹۹۱
جمع تعداد معاملات۴۳,۷۰۷(%-۴.۵۲) -۱۹۷۴۴۳,۷۰۷۴۳,۷۰۷
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۲۹۰,۱۶۷(%-۰.۳۱) -۱۰۳۴۶۳,۲۹۰,۱۶۷۳,۲۹۰,۱۶۷
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر