آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۷


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۰(%۰.۷۱) +۱۵۲,۱۱۰۲,۱۱۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۰(%۰.۷۱) +۱۵۲,۱۱۰۲,۱۱۰
پلاتين(تن/دلار)۸۸۸(%۰) ۰۸۸۸۸۸۸
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۱۱,۰۰۰(%۰) ۰۶۱۱,۰۰۰۶۱۱,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۰۸,۰۰۰(%۰) ۰۵۰۸,۰۰۰۵۰۸,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۲۷,۰۰۰(%۰) ۰۴۲۷,۰۰۰۴۲۷,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%۰) ۰۱۶۱۶
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۰۸۰(%-۰.۴۸) -۱۰۲,۰۸۰۲,۰۸۰