آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۸


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۳۹۰(%۲.۰۹) +۵۰۲,۳۹۰۲,۳۹۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۳۹۰(%۲.۰۹) +۵۰۲,۳۹۰۲,۳۹۰
پلاتين(تن/دلار)۹۸۰(%-۰.۳۲) -۳.۱۹۸۰۹۸۳
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۶۹,۰۰۰(%۰) ۰۶۶۹,۰۰۰۶۶۹,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۱۹,۰۰۰(%۱.۷۳) +۹۰۰۰۵۱۹,۰۰۰۵۱۹,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۴۹,۰۰۰(%۲) +۹۰۰۰۴۴۹,۰۰۰۴۴۹,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰.۳۵) +۰.۰۶۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۴۴۵(%۲.۶۶) +۶۵۲,۴۴۵۲,۴۴۵