آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۴


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۰۶۵(%۰.۲۴) +۵۰۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۰۶۵(%۰.۲۴) +۵۰۰
پلاتين(تن/دلار)۹۲۰(%-۰.۵۸) -۵.۳۹۲۰۹۲۵
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۲۸,۰۰۰(%-۰.۶۴) -۴۰۰۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۲۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۲۹,۰۰۰(%-۰.۹۳) -۴۰۰۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%-۰.۳۵) -۰.۰۶۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۰۷۰(%-۱.۴۵) -۳۰۰۰