آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۴


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۳۷۵(%۰) ۰۰۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۳۷۵(%۰) ۰۰۰
پلاتين(تن/دلار)۹۹۸(%-۱.۷۹) -۱۷.۹۹۹۸۹۹۸
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۵۰,۰۰۰(%-۰.۳۱) -۲۰۰۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۳۹,۰۰۰(%-۰.۱۹) -۱۰۰۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۵۴,۰۰۰(%-۰.۲۲) -۱۰۰۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%۰.۷۹) +۰.۱۳۱۶۱۶
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۳۴۰(%۰) ۰۰۰