آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۲


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۲۵۰(%۰) ۰۲,۲۵۰۲,۲۵۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۲۳۰(%-۱.۳۵) -۳۰۲,۲۳۰۲,۲۳۰
پلاتين(تن/دلار)۱,۰۱۷(%۱.۰۴) +۱۰.۶۱,۰۱۷۱,۰۱۷
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۲۶,۰۰۰(%-۰.۳۲) -۲۰۰۰۶۲۶,۰۰۰۶۲۶,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۲۱,۰۰۰(%۰.۵۸) +۳۰۰۰۵۲۱,۰۰۰۵۲۱,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۴۱,۵۰۰(%۰.۵۷) +۲۵۰۰۴۴۱,۵۰۰۴۴۱,۵۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%-۱.۲۳) -۰.۲۱۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۱۴۵(%-۰.۴۷) -۱۰۲,۱۴۵۲,۱۴۵