انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۳


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۷(%۳.۷۶) +۲.۵۳۶۷۶۷
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۴(%۳.۷) +۲.۳۵۶۴۶۴
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۳(%۱.۰۶) +۰.۶۷۶۳۶۳
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰.۳۸) +۰.۰۱۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۳,۵۰۰(%۰) ۰۱۳,۵۰۰۱۳,۵۰۰