انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۵


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۳(%۰) ۰۶۳۶۳
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۵۷(%۰) ۰۵۷۵۷
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۱(%۰) ۰۶۱۶۱
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰) ۰۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۲,۸۲۰(%۰) ۰۱۲,۸۲۰۱۲,۸۲۰