انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۵۴(%۰.۳۳) +۰.۱۸۵۴۵۴
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۵۱(%۰.۲۲) +۰.۱۱۵۱۵۱
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۵۰(%۰) ۰۵۰۵۰
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۴.۶۹) +۰.۱۶۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۸,۹۱۸(%۰) ۰۸,۹۱۸۸,۹۱۸
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر