انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۳


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۵۸(%-۰.۱۴) -۰.۰۸۵۸۵۸
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۵۲(%۰.۸۱) +۰.۴۲۵۲۵۲
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۵۵(%-۰.۲) -۰.۱۱۵۵۵۶
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۲.۳۵) +۰.۰۷۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۹,۱۱۳(%۰) ۰۹,۱۱۳۹,۱۱۳