انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۲


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۹(%۰.۰۹) +۰.۰۶۶۹۶۹
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۳(%-۰.۱۹) -۰.۱۲۶۳۶۴
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۷(%۰) ۰۶۷۶۷
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰) ۰۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۲,۸۵۰(%۰) ۰۱۲,۸۵۰۱۲,۸۵۰