انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۲


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۷۲(%۰.۸۹) +۰.۶۴۰۰
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۷(%۱.۲۵) +۰.۸۴۰۰
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۸(%-۱.۲۹) -۰.۸۸۰۰
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۱.۰۹) +۰.۰۳۰۰
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۳,۷۵۰(%۰) ۰۰۰