انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۹


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۹(%-۰.۲۳) -۰.۱۶۶۹۶۹
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۴(%۰.۰۹) +۰.۰۶۶۴۶۴
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۷(%-۰.۸۶) -۰.۵۸۶۷۶۷
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۱.۲۶) +۰.۰۴۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۲,۸۵۰(%۰) ۰۱۲,۸۵۰۱۲,۸۵۰