اتومبيل + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۲


اتومبيل مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
پارس سال (نمايندگي/ تومان)۳۵,۳۲۷,۰۰۰(%۰) ۰۳۵,۳۲۷,۰۰۰۳۵,۳۲۷,۰۰۰
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان)۳۲,۶۶۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۲,۶۶۰,۰۰۰۳۲,۶۶۰,۰۰۰
206 تيپ2 ( بازار/ تومان)۳۲,۸۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان)۳۶,۸۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۶,۸۴۰,۰۰۰۳۶,۸۴۰,۰۰۰
206 تيپ 5 (بازار/ تومان)۳۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان)۴۹,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان)۳۹,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰
405 ( نمايندگي/ تومان)۳,۰۸۶,۰۰۰(%۰) ۰۳,۰۸۶,۰۰۰۳,۰۸۶,۰۰۰
405 ( بازار/ تومان)۳۰,۲۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۰,۲۰۰,۰۰۰۳۰,۲۰۰,۰۰۰
پارس سال(بازار/ تومان)۳۶,۳۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۶,۳۰۰,۰۰۰۳۶,۳۰۰,۰۰۰
پرادو (بازار/ تومان)۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کرولا (نمايندگي/ تومان)۹۱,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰
کرولا (بازار/ تومان)۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا 3 (بازار/ تومان)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پرادو ( نمايندگي/ تومان)۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان)۴۱,۲۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان)۲۹,۵۱۳,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
سمند ال ايکس (بازار/ تومان)۳۲,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۲۴,۱۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تيبا (بازار/ تومان)۲۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان)۳۷,۴۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
ياريس هاچ‌بک ( نمايندگي/ تومان)۴۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)۲۱,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۱۵,۰۶۴,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
ياريس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
سوناتا (نمایندگی/تومان)۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
آزرا (بازار/تومان)۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
آزرا (نمایندگی/تومان)۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (بازار/تومان)۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
سوناتا (بازار/تومان)۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (نمایندگی/تومان)۷۴,۴۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)۱۸,۲۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۱۵,۱۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)۱۹,۳۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك)۲۰,۶۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
رانا (بازار/تومان)۳۳,۳۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰
رانا(نمایندگی/ تومان)۳۳,۶۸۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۳,۶۸۰,۰۰۰۳۳,۶۸۰,۰۰۰