نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۴


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار۴۲,۲۱۰(%۰) ۰۰۰
نرخ يورو آزاد۸۰,۸۶۰(%۵.۹۵) +۴۸۱۰۰۰
یکصد ين ژاپن۶,۲۷۰(%۵.۹) +۳۷۰۰۰
دلار کانادا۵۳,۱۹۰(%۵.۹۸) +۳۱۸۰۰۰
پوند۹۲,۱۶۰(%۵.۹۸) +۵۵۱۰۰۰
يورو بانکی۴۹,۶۳۹(%۰) ۰۰۰
دينارعراق۵۶(%۵.۳۶) +۳۰۰
ديناركويت۲۲۸,۵۳۰(%۵.۹۸) +۱۳۶۶۰۰۰
رينگيت مالزي۱۷,۲۴۰(%۵.۹۷) +۱۰۳۰۰۰
فرانك سوئيس۶۹,۸۱۰(%۵.۹۹) +۴۱۸۰۰۰
دلاراستراليا۵۲,۲۴۰(%۵.۹۷) +۳۱۲۰۰۰
روپيه هند۱,۰۱۰(%۵.۹۴) +۶۰۰۰
درهم امارات۱۸,۶۱۰(%۶.۰۲) +۱۱۲۰۰۰
يوان چين۱۰,۷۳۰(%۶.۰۶) +۶۵۰۰۰
كرون سوئد۷,۸۹۰(%۵.۹۶) +۴۷۰۰۰
ريال عربستان۱۸,۳۷۰(%۶.۱۵) +۱۱۳۰۰۰
روبل روسيه۱,۱۰۰(%۶.۳۶) +۷۰۰۰
كرون دانمارك۱۰,۸۶۰(%۶.۰۸) +۶۶۰۰۰
افغاني۹۶۰(%۵.۲۱) +۵۰۰۰