نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۲,۳۹۴(%۰.۰۱) +۴۳۲,۳۹۰۳۲,۳۹۴
نرخ يورو آزاد۴۱,۱۲۰(%-۰.۲۴) -۱۰۰۴۱,۱۲۰۴۱,۲۲۰
دلار کانادا۲۹,۹۶۰(%-۰.۴۳) -۱۳۰۲۹,۹۶۰۳۰,۰۹۰
پوند۴۸,۱۸۰(%۰.۱) +۵۰۴۸,۱۳۰۴۸,۱۸۰
يورو بانکی۴۰,۶۹۰(%۱۵.۵) +۶۳۰۸۳۴,۳۸۲۴۰,۶۹۰
دلار آزاد۳۷,۸۹۰(%-۰.۴۵) -۱۷۰۳۷,۸۹۰۳۸,۰۶۰
یکصد ين ژاپن۳۴۰(%۰) ۰۳۴۰۳۴۰
دينارعراق۳,۰۷۰(%۰) ۰۳,۰۷۰۳,۰۷۰
ديناركويت۱۲۴,۰۰۰(%-۰.۱۶) -۲۰۰۱۲۴,۰۰۰۱۲۴,۲۰۰
رينگيت مالزي۹,۲۴۰(%-۰.۸۷) -۸۰۹,۲۴۰۹,۳۲۰
دلارهنگ كنگ۵,۲۵۰(%-۱.۹) -۱۰۰۵,۲۵۰۵,۳۵۰
كرون سوئد۴,۲۸۰(%-۰.۴۷) -۲۰۴,۲۸۰۴,۳۰۰
فرانك سوئيس۳۸,۷۹۰(%-۰.۲۸) -۱۱۰۳۸,۷۹۰۳۸,۹۰۰
يوان چين۵,۷۶۰(%-۰.۱۷) -۱۰۵,۷۶۰۵,۷۷۰
درهم امارات۱۰,۵۵۰(%-۰.۱۹) -۲۰۱۰,۵۵۰۱۰,۵۷۰
روپيه هند۷۰۰(%۰) ۰۷۰۰۷۰۰
دلاراستراليا۳۰,۱۸۰(%-۰.۲۳) -۷۰۳۰,۱۸۰۳۰,۲۵۰
روبل روسيه۶۷۰(%-۱.۴۹) -۱۰۶۷۰۶۸۰
دلارسنگاپور۲۸,۵۰۰(%۰) ۰۲۸,۵۰۰۲۸,۵۰۰
كرون دانمارك۵,۴۴۰(%-۰.۳۷) -۲۰۵,۴۴۰۵,۴۶۰
ريال عربستان۱۰,۲۵۰(%-۰.۲۹) -۳۰۱۰,۲۵۰۱۰,۲۸۰
افغاني۵۸۰(%-۱.۷۲) -۱۰۵۸۰۵۹۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر