حبوبات، برنج و خشكبار + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۵


حبوبات، برنج و خشكبار مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
آلو بخارا درجه یک(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۱۹۸,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
شکر فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۲۸,۵۵۰(%۰) ۰۰۰
برنج هندی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
برنج پاکستانی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۶۵,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
برنج طارم اصل(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰۴,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
برنج هاشمی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰۴,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
رطب مضافتی بم(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۸۲,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
مغز گردو(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تخمه کدو درشت مرمری(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۶۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تخمه جابانی شور(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پسته اکبری(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۴۲۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۳۳,۰۰۰(%۰) ۰۰۰