نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۹


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۳۲(%۰.۰۸) +۱۱,۳۳۱۱,۳۳۲
مثقال طلا در بازار تهران۶,۲۳۶,۰۰۰(%۰.۷۴) +۴۶۰۰۰۶,۱۹۰,۰۰۰۶,۲۳۶,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۳۹,۶۷۰(%۰.۷۴) +۱۰۶۲۰۱,۴۲۹,۰۵۰۱,۴۳۹,۶۷۰
طرح جدید۱۴,۷۶۰,۰۰۰(%۰.۳۴) +۵۰۰۰۰۱۴,۷۱۰,۰۰۰۱۴,۷۶۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۵,۲۷۵,۰۰۰(%۰.۸۵) +۱۳۰۰۰۰۱۵,۱۴۵,۰۰۰۱۵,۲۷۵,۰۰۰
نیم سکه۷,۳۹۰,۰۰۰(%۰) ۰۷,۳۹۰,۰۰۰۷,۳۹۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۳۸۰,۰۰۰(%۰.۲۳) +۱۰۰۰۰۴,۳۷۰,۰۰۰۴,۳۸۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۸۶۰,۰۰۰(%۰.۷) +۲۰۰۰۰۲,۸۴۰,۰۰۰۲,۸۶۰,۰۰۰