آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۱


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۳۷۵(%۰) ۰۲,۳۷۵۲,۳۷۵
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۳۷۵(%۰) ۰۲,۳۷۵۲,۳۷۵
پلاتين(تن/دلار)۱,۰۰۹(%۰) ۰۱,۰۰۹۱,۰۰۹
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۵۰,۰۰۰(%-۰.۳۱) -۲۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۳۹,۰۰۰(%-۰.۱۹) -۱۰۰۰۵۳۹,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۵۴,۰۰۰(%-۰.۲۲) -۱۰۰۰۴۵۴,۰۰۰۴۵۵,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰.۱۸) +۰.۰۳۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۳۴۰(%۰) ۰۲,۳۴۰۲,۳۴۰