آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۴


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۰(%۰) ۰۲,۱۱۰۲,۱۱۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۰(%۰) ۰۲,۱۱۰۲,۱۱۰
پلاتين(تن/دلار)۸۸۸(%-۰.۵۴) -۴.۸۸۸۸۸۹۳
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۱۷,۰۰۰(%۰.۹۷) +۶۰۰۰۶۱۷,۰۰۰۶۱۷,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۰۸,۰۰۰(%۰) ۰۵۰۸,۰۰۰۵۰۸,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۲۷,۰۰۰(%۰) ۰۴۲۷,۰۰۰۴۲۷,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%-۰.۸۲) -۰.۱۳۱۶۱۶
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۰۹۵(%۰.۷۲) +۱۵۲,۰۹۵۲,۰۹۵