بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۵


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۵,۵۲۴(%۰) +۱.۱۰۰
آزاد شناور۱۰۱,۵۷۶(%۰.۰۵) +۴۹.۲۰۰
بازاراول۶۷,۶۲۷(%۰.۰۹) +۶۳.۱۰۰
بازار دوم۲۰۴,۶۱۱(%-۰.۱۶) -۳۲۲.۹۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۰۹۳,۹۳۵(%-۲۵.۴۷) -۲۷۸۶۳۷۰۰
جمع تعداد معاملات۳۵,۳۶۰(%-۷.۹۲) -۲۷۹۹۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۷۹۹,۰۳۱(%-۰) -۱۰۰۰