نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۱


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۴۷(%۰) ۰۱,۳۴۷۱,۳۴۷
مثقال طلا در بازار تهران۶,۱۴۰,۰۰۰(%-۴.۵۶) -۲۸۰۰۰۰۶,۱۴۰,۰۰۰۶,۴۲۰,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۱۹,۸۲۰(%-۴.۵۵) -۶۴۶۴۰۱,۴۱۹,۸۲۰۱,۴۸۴,۴۶۰
طرح جدید۱۴,۶۹۵,۰۰۰(%-۲.۸۲) -۴۱۵۰۰۰۱۴,۶۹۵,۰۰۰۱۵,۱۱۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۴,۹۷۲,۵۰۰(%-۴.۴۷) -۶۷۰۰۰۰۱۴,۹۷۲,۵۰۰۱۵,۶۴۲,۵۰۰
نیم سکه۷,۴۴۵,۰۰۰(%-۲.۰۸) -۱۵۵۰۰۰۷,۴۴۵,۰۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۴۳۵,۰۰۰(%-۳.۴۹) -۱۵۵۰۰۰۴,۴۳۵,۰۰۰۴,۵۹۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۹۹۵,۰۰۰(%-۳.۵۱) -۱۰۵۰۰۰۲,۹۹۵,۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰