نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۳


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۹۳(%۰) ۰۱,۲۹۳۱,۲۹۳
مثقال طلا در بازار تهران۷,۸۲۵,۰۰۰(%-۱.۸۵) -۱۴۵۰۰۰۷,۸۲۵,۰۰۰۷,۹۷۰,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۸۰۶,۵۰۰(%-۱.۸۵) -۳۳۵۰۰۱,۸۰۶,۵۰۰۱,۸۴۰,۰۰۰
طرح جدید۱۸,۶۰۰,۰۰۰(%-۱.۶۱) -۳۰۰۰۰۰۱۸,۶۰۰,۰۰۰۱۸,۹۰۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۹,۳۴۵,۰۰۰(%-۱.۳۷) -۲۶۵۰۰۰۱۹,۳۴۵,۰۰۰۱۹,۶۱۰,۰۰۰
نیم سکه۹,۶۱۰,۰۰۰(%-۰.۳۱) -۳۰۰۰۰۹,۶۱۰,۰۰۰۹,۶۴۰,۰۰۰
ربع سکه۵,۵۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۵,۵۵۰,۰۰۰۵,۵۵۰,۰۰۰
سکه گرمی۳,۵۰۰,۰۰۰(%-۱.۴۳) -۵۰۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰