نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۳


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۸۳(%۰.۲۳) +۳۱,۲۸۳۱,۲۸۳
مثقال طلا در بازار تهران۵,۴۹۶,۰۰۰(%۰.۷۳) +۴۰۰۰۰۵,۴۹۶,۰۰۰۵,۴۹۶,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۲۶۸,۶۰۰(%۰.۷۳) +۹۲۳۰۱,۲۶۸,۶۰۰۱,۲۶۸,۶۰۰
طرح جدید۱۳,۵۳۰,۰۰۰(%۰.۰۷) +۱۰۰۰۰۱۳,۵۳۰,۰۰۰۱۳,۵۳۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۴,۳۸۰,۰۰۰(%۱.۲۵) +۱۸۰۰۰۰۱۴,۳۸۰,۰۰۰۱۴,۳۸۰,۰۰۰
نیم سکه۷,۲۷۰,۰۰۰(%۱.۶۵) +۱۲۰۰۰۰۷,۲۷۰,۰۰۰۷,۲۷۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۰۲۰,۰۰۰(%۰.۵) +۲۰۰۰۰۴,۰۲۰,۰۰۰۴,۰۲۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۶۵۰,۰۰۰(%-۰.۳۸) -۱۰۰۰۰۲,۶۵۰,۰۰۰۲,۶۵۰,۰۰۰