نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۳


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۱۳(%-۰.۸۴) -۱۱۱,۳۱۳۱,۳۱۳
مثقال طلا در بازار تهران۶,۵۵۰,۰۰۰(%-۱.۵۷) -۱۰۳۰۰۰۶,۵۵۰,۰۰۰۶,۵۵۰,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۵۱۲,۱۷۰(%-۱.۵۷) -۲۳۷۸۰۱,۵۱۲,۱۷۰۱,۵۱۲,۱۷۰
طرح جدید۱۶,۰۰۰,۰۰۰(%-۱.۲۵) -۲۰۰۰۰۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۶,۲۸۵,۰۰۰(%-۱.۰۷) -۱۷۵۰۰۰۱۶,۲۸۵,۰۰۰۱۶,۲۸۵,۰۰۰
نیم سکه۷,۹۵۰,۰۰۰(%-۱.۱۳) -۹۰۰۰۰۷,۹۵۰,۰۰۰۷,۹۵۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۹۹۰,۰۰۰(%-۱) -۵۰۰۰۰۴,۹۹۰,۰۰۰۴,۹۹۰,۰۰۰
سکه گرمی۳,۳۸۰,۰۰۰(%-۰.۸۹) -۳۰۰۰۰۳,۳۸۰,۰۰۰۳,۳۸۰,۰۰۰