نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۳


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۶,۵۱۱(%۰.۱۲) +۴۲۳۶,۴۶۹۳۶,۵۱۱
نرخ يورو آزاد۵۴,۵۵۰(%۰) ۰۵۴,۵۵۰۵۴,۵۵۰
دلار کانادا۳۶,۰۹۰(%-۰.۶۱) -۲۲۰۳۶,۰۹۰۳۶,۳۱۰
پوند۶۰,۶۸۰(%۰.۱۲) +۷۰۶۰,۶۱۰۶۰,۶۸۰
يورو بانکی۴۴,۵۳۹(%۰.۱۷) +۷۶۴۴,۴۶۳۴۴,۵۳۹
دلار آزاد۴۴,۳۰۰(%۰.۹۳) +۴۱۰۴۴,۳۰۰۴۴,۳۰۰
یکصد ين ژاپن۴,۰۰۰(%۰) ۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰
دينارعراق۳۳(%۰) ۰۳۳۳۳
ديناركويت۱۴۴,۵۰۰(%-۰.۶۹) -۱۰۰۰۱۴۴,۵۰۰۱۴۵,۵۰۰
رينگيت مالزي۱۱,۲۸۰(%۰.۰۹) +۱۰۱۱,۲۷۰۱۱,۲۸۰
فرانك سوئيس۴۶,۰۰۰(%۰) ۰۴۶,۰۰۰۴۶,۰۰۰
دلاراستراليا۳۵,۸۸۰(%۰.۹۸) +۳۵۰۳۵,۵۳۰۳۵,۸۸۰
كرون سوئد۵,۴۰۰(%-۰.۱۹) -۱۰۵,۴۰۰۵,۴۱۰
يوان چين۷,۰۳۰(%۰.۵۷) +۴۰۶,۹۹۰۷,۰۳۰
درهم امارات۱۲,۱۶۰(%-۰.۲۵) -۳۰۱۲,۱۶۰۱۲,۱۹۰
روپيه هند۷۱۰(%۰) ۰۷۱۰۷۱۰
ريال عربستان۱۱,۹۰۰(%۰) ۰۱۱,۹۰۰۱۱,۹۰۰
دلارسنگاپور۳۳,۷۵۰(%۰) ۰۳۳,۷۵۰۳۳,۷۵۰
كرون دانمارك۷,۲۲۰(%۰.۵۵) +۴۰۷,۱۸۰۷,۲۲۰
روبل روسيه۷۳۰(%۰) ۰۷۳۰۷۳۰
افغاني۶۱۰(%۰) ۰۶۱۰۶۱۰