انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۱


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۷(%۰) ۰۶۷۶۷
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۴(%۰) ۰۶۴۶۴
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۳(%۰) ۰۶۳۶۳
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰) ۰۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۳,۵۰۰(%۰) ۰۱۳,۵۰۰۱۳,۵۰۰