آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۱


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۳۱۰(%۰.۸۷) +۲۰۲,۲۹۰۲,۳۱۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۳۱۰(%۰.۸۷) +۲۰۲,۲۹۰۲,۳۱۰
پلاتين(تن/دلار)۱,۰۰۲(%-۱.۷) -۱۷۱,۰۰۲۱,۰۱۹
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۳۴,۰۰۰(%۱.۲۶) +۸۰۰۰۶۲۶,۰۰۰۶۳۴,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۲۲,۰۰۰(%۰.۱۹) +۱۰۰۰۵۲۱,۰۰۰۵۲۲,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۴۵,۰۰۰(%۰.۴۵) +۲۰۰۰۴۴۳,۰۰۰۴۴۵,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰.۱۲) +۰.۰۲۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۲۲۵(%۲.۲۵) +۵۰۲,۱۷۵۲,۲۲۵