آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۰


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۱,۹۶۰(%۰.۷۷) +۱۵۱,۹۴۵۱,۹۶۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۱,۹۶۰(%۰.۷۷) +۱۵۱,۹۴۵۱,۹۶۰
پلاتين(تن/دلار)۹۳۶(%-۰.۱۳) -۱.۲۹۳۶۹۳۸
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۵۴۵,۰۰۰(%-۰.۹۲) -۵۰۰۰۵۴۵,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۴۲۵,۰۰۰(%۰) ۰۴۲۵,۰۰۰۴۲۵,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۳۵۵,۰۰۰(%-۱.۴۱) -۵۰۰۰۳۵۵,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%-۰.۲۴) -۰.۰۴۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۱,۹۴۵(%۰) ۰۱,۹۴۵۱,۹۴۵