ميوه ها و سبزيجات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۴


ميوه ها و سبزيجات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
خربزه انواع(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۸,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۰۰۰۱۸,۰۰۰
كيوي(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار)۲۸,۰۰۰(%۰) ۰۲۸,۰۰۰۲۸,۰۰۰
انار(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار)۲۸,۰۰۰(%۰) ۰۲۸,۰۰۰۲۸,۰۰۰
هویج(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۸,۰۰۰(%۰) ۰۸,۰۰۰۸,۰۰۰
گوجه فرنگی بوته رس (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۲,۵۰۰(%۰) ۰۱۲,۵۰۰۱۲,۵۰۰
سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۳,۰۰۰(%۰) ۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰
خیار گلخانه ممتاز(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۹,۰۰۰(%۰) ۰۱۹,۰۰۰۱۹,۰۰۰
بادمجان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۴,۰۰۰(%۰) ۰۱۴,۰۰۰۱۴,۰۰۰
قارچ بسته بندی 800 گرمی/ريال-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۹,۰۰۰(%۰) ۰۵۹,۰۰۰۵۹,۰۰۰
قارچ دکمه ای فله(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۱,۰۰۰(%۰) ۰۵۱,۰۰۰۵۱,۰۰۰
موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۹,۵۰۰(%۰) ۰۳۹,۵۰۰۳۹,۵۰۰
هندوانه(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۳,۰۰۰(%۰) ۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰
لیمو ترش سنگی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۷,۰۰۰(%۰) ۰۴۷,۰۰۰۴۷,۰۰۰
سیب زرد لبنان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۲,۰۰۰(%۰) ۰۳۲,۰۰۰۳۲,۰۰۰
نارنگی (كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار)۲۱,۰۰۰(%۰) ۰۲۱,۰۰۰۲۱,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر