ميوه ها و سبزيجات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۲


ميوه ها و سبزيجات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انگور - سایر انواع (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۲,۰۰۰(%۰) ۰۲۲,۰۰۰۲۲,۰۰۰
انار(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار)۲۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
هویج(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
گوجه فرنگی بوته رس (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۶,۰۰۰(%۰) ۰۱۶,۰۰۰۱۶,۰۰۰
سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۲,۰۰۰(%۰) ۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰
خیار گلخانه ممتاز(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۴,۰۰۰(%۰) ۰۱۴,۰۰۰۱۴,۰۰۰
بادمجان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۳,۵۰۰(%۰) ۰۱۳,۵۰۰۱۳,۵۰۰
قارچ بسته بندی 800 گرمی/ريال-(قیمت میدان میوه وتره بار)۹۱,۰۰۰(%۰) ۰۹۱,۰۰۰۹۱,۰۰۰
قارچ دکمه ای فله(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۷۲,۰۰۰(%۰) ۰۷۲,۰۰۰۷۲,۰۰۰
موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۶,۰۰۰(%۰) ۰۲۶,۰۰۰۲۶,۰۰۰
هندوانه(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۸,۰۰۰(%۰) ۰۵۸,۰۰۰۵۸,۰۰۰
طالبی توزرد (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۲,۰۰۰(%۰) ۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰
خربزه انواع(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۲,۵۰۰(%۰) ۰۱۲,۵۰۰۱۲,۵۰۰
سيب گلاب (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۲,۰۰۰(%۰) ۰۲۲,۰۰۰۲۲,۰۰۰
زردآلو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۵,۰۰۰(%۰) ۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
پرتقال رسمی جنوب (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۲,۰۰۰(%۰) ۰۲۲,۰۰۰۲۲,۰۰۰