ميوه ها و سبزيجات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۸


ميوه ها و سبزيجات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انگور - سایر انواع (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۷,۰۰۰(%۰) ۰۴۷,۰۰۰۴۷,۰۰۰
هویج(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۱,۰۰۰(%۰) ۰۱۱,۰۰۰۱۱,۰۰۰
گوجه فرنگی بوته رس (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۴,۷۰۰(%۰) ۰۱۴,۷۰۰۱۴,۷۰۰
سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۷,۰۰۰(%۰) ۰۱۷,۰۰۰۱۷,۰۰۰
خیار گلخانه ممتاز(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۲,۰۰۰(%۰) ۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰
بادمجان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
قارچ بسته بندی 800 گرمی/ريال-(قیمت میدان میوه وتره بار)۷۲,۰۰۰(%۰) ۰۷۲,۰۰۰۷۲,۰۰۰
قارچ دکمه ای فله(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۶,۰۰۰(%۰) ۰۴۶,۰۰۰۴۶,۰۰۰
موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۷,۸۰۰(%۰) ۰۲۷,۸۰۰۲۷,۸۰۰
هندوانه(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۷۲,۰۰۰(%۰) ۰۷۲,۰۰۰۷۲,۰۰۰
طالبی توزرد (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۳,۰۰۰(%۰) ۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰
خربزه انواع(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۸,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۰۰۰۱۸,۰۰۰
گیلاس قرمز (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۶۰,۰۰۰(%۰) ۰۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰
توت فرنگی (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۶۷,۰۰۰(%۰) ۰۶۷,۰۰۰۶۷,۰۰۰
سيب گلاب (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۲,۰۰۰(%۰) ۰۵۲,۰۰۰۵۲,۰۰۰
زردآلو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۱,۰۰۰(%۰) ۰۴۱,۰۰۰۴۱,۰۰۰
پرتقال وارداتی (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۳,۰۰۰(%۰) ۰۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰