انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۰


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۵۶(%۱.۵۸) +۰.۸۹۵۶۵۶
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۵۳(%۱.۰۷) +۰.۵۷۵۲۵۳
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۵۲(%۰) ۰۵۲۵۲
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰.۲۹) +۰.۰۱۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۸,۸۶۱(%۰) ۰۸,۸۶۱۸,۸۶۱
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر