انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۱


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۴۸(%-۰.۲۷) -۰.۱۳۴۸۴۸
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۴۶(%۰.۳۱) +۰.۱۴۴۶۴۶
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۴۷(%۰) ۰۴۷۴۷
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%-۱.۷۲) -۰.۰۵۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۹,۰۰۴(%۰) ۰۹,۰۰۴۹,۰۰۴