انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۸


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۵۱(%۰.۹۶) +۰.۴۹۵۱۵۱
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۴۸(%۰.۶۷) +۰.۳۲۴۸۴۸
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۴۹(%۰) ۰۴۹۴۹
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%-۲.۴۱) -۰.۰۷۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۹,۱۵۴(%۰) ۰۹,۱۵۴۹,۱۵۴