انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۹


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۶(%۱.۸۷) +۱.۲۴۶۶۶۶
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۲(%۱.۹۶) +۱.۲۲۶۲۶۲
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۲(%-۰.۶۱) -۰.۳۸۶۲۶۲
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%-۱.۸۵) -۰.۰۵۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۳,۳۵۰(%۰) ۰۱۳,۳۵۰۱۳,۳۵۰