نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۳


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۵,۴۹۹(%۰.۱۸) +۶۵۳۵,۴۳۴۳۵,۴۹۹
نرخ يورو آزاد۵۰,۵۴۰(%۰.۳۲) +۱۶۰۵۰,۰۳۰۵۰,۵۴۰
دلار کانادا۳۳,۹۰۰(%-۰.۳۸) -۱۳۰۳۳,۸۹۰۳۴,۰۳۰
پوند۵۸,۱۶۰(%۰.۰۹) +۵۰۵۸,۱۱۰۵۸,۲۰۰
يورو بانکی۴۱,۸۱۱(%۰.۲۳) +۹۷۴۱,۷۱۴۴۱,۸۱۱
دلار آزاد۴۲,۰۷۰(%-۰.۲۱) -۹۰۴۲,۰۲۰۴۲,۱۶۰
یکصد ين ژاپن۳۸۲(%۹۰.۰۵) +۳۴۴۳۸۳۸۲
دينارعراق۳۳(%-۳.۰۳) -۱۳۳۳۴
ديناركويت۱۳۹,۰۰۰(%۰.۵۴) +۷۵۰۱۳۸,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰
رينگيت مالزي۱۰,۶۱۰(%۰) ۰۱۰,۵۹۰۱۰,۶۱۰
فرانك سوئيس۴۳,۶۲۰(%-۰.۲۵) -۱۱۰۴۳,۶۲۰۴۳,۷۳۰
دلاراستراليا۳۲,۸۹۰(%-۰.۲۱) -۷۰۳۲,۸۹۰۳۲,۹۶۰
كرون سوئد۵,۰۶۰(%۰.۵۹) +۳۰۵,۰۰۰۵,۰۶۰
يوان چين۶,۵۴۰(%-۰.۴۶) -۳۰۶,۵۴۰۶,۵۸۰
درهم امارات۱۱,۶۷۰(%۰.۱۷) +۲۰۱۱,۶۱۰۱۱,۶۷۰
روپيه هند۶۵۰(%۰) ۰۶۵۰۶۵۰
ريال عربستان۱۱,۲۰۰(%۰.۶۳) +۷۰۱۱,۱۳۰۱۱,۲۰۰
دلارسنگاپور۳۱,۱۰۰(%۰) ۰۳۱,۱۰۰۳۱,۱۰۰
كرون دانمارك۶,۶۴۰(%۰.۱۵) +۱۰۶,۶۲۰۶,۶۴۰
روبل روسيه۷۱۰(%۰) ۰۷۱۰۷۱۰
افغاني۶۰۰(%۰) ۰۶۰۰۶۰۰