نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۶


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۳,۰۰۳(%۰.۰۷) +۲۳۳۲,۹۸۰۳۳,۰۰۳
نرخ يورو آزاد۴۵,۴۲۰(%۰.۱۱) +۵۰۴۵,۳۷۰۴۵,۴۲۰
دلار کانادا۳۰,۹۷۰(%۰.۱) +۳۰۳۰,۹۴۰۳۰,۹۷۰
پوند۴۹,۲۲۰(%۰.۰۲) +۱۰۴۹,۲۱۰۴۹,۲۲۰
يورو بانکی۳۸,۹۶۰(%۰.۵) +۱۹۶۳۸,۷۶۴۳۸,۹۶۰
دلار آزاد۳۸,۳۰۰(%-۰.۰۵) -۲۰۳۸,۳۰۰۳۸,۳۲۰
یکصد ين ژاپن۳۵۰(%۰) ۰۳۵۰۳۵۰
دينارعراق۳,۰۱۰(%۰) ۰۳,۰۱۰۳,۰۱۰
ديناركويت۱۲۵,۵۰۰(%۰) ۰۱۲۵,۵۰۰۱۲۵,۵۰۰
رينگيت مالزي۹,۲۱۰(%۰.۴۳) +۴۰۹,۱۷۰۹,۲۱۰
فرانك سوئيس۴۰,۴۸۰(%-۰.۰۵) -۲۰۴۰,۴۸۰۴۰,۵۰۰
دلاراستراليا۳۰,۴۰۰(%۰) ۰۳۰,۴۰۰۳۰,۴۰۰
كرون سوئد۴,۷۴۰(%۰.۶۳) +۳۰۴,۷۱۰۴,۷۴۰
يوان چين۵,۸۸۰(%-۰.۱۷) -۱۰۵,۸۸۰۵,۸۹۰
درهم امارات۱۰,۴۵۰(%۰) ۰۱۰,۴۵۰۱۰,۴۵۰
روپيه هند۶۱۰(%۰) ۰۶۱۰۶۱۰
ريال عربستان۱۰,۲۵۰(%۰) ۰۱۰,۲۵۰۱۰,۲۵۰
دلارسنگاپور۲۸,۵۰۰(%۰) ۰۲۸,۵۰۰۲۸,۵۰۰
كرون دانمارك۶,۰۲۰(%۰.۱۷) +۱۰۶,۰۱۰۶,۰۲۰
روبل روسيه۶۷۰(%۰) ۰۶۷۰۶۷۰
افغاني۵۷۰(%۰) ۰۵۷۰۵۷۰