نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۶


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۳۱(%-۰.۵۳) -۷۱,۳۳۱۱,۳۳۱
مثقال طلا در بازار تهران۶,۱۹۰,۰۰۰(%۱.۳۲) +۸۲۰۰۰۶,۱۹۰,۰۰۰۶,۱۹۰,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۲۹,۰۵۰(%۱.۳۲) +۱۸۹۳۰۱,۴۲۹,۰۵۰۱,۴۲۹,۰۵۰
طرح جدید۱۴,۷۱۰,۰۰۰(%۱.۰۲) +۱۵۰۰۰۰۱۴,۷۱۰,۰۰۰۱۴,۷۱۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۵,۱۴۵,۰۰۰(%۰.۴۳) +۶۵۰۰۰۱۵,۱۴۵,۰۰۰۱۵,۱۴۵,۰۰۰
نیم سکه۷,۳۹۰,۰۰۰(%۱.۶۲) +۱۲۰۰۰۰۷,۳۹۰,۰۰۰۷,۳۹۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۳۷۰,۰۰۰(%۳.۶۶) +۱۶۰۰۰۰۴,۳۷۰,۰۰۰۴,۳۷۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۸۴۰,۰۰۰(%۰.۳۵) +۱۰۰۰۰۲,۸۴۰,۰۰۰۲,۸۴۰,۰۰۰