نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۹


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۴۸(%-۰.۱۶) -۲۱,۲۴۸۱,۲۵۰
مثقال طلا در بازار تهران۵,۵۸۸,۰۰۰(%۰.۶۸) +۳۸۰۰۰۵,۵۵۰,۰۰۰۵,۵۸۸,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۲۹۰,۰۷۰(%۰.۶۸) +۸۷۷۰۱,۲۸۱,۳۰۰۱,۲۹۰,۰۷۰
طرح جدید۱۳,۶۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۳,۶۴۰,۰۰۰۱۳,۶۴۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۴,۱۵۰,۰۰۰(%۰.۷۸) +۱۱۰۰۰۰۱۴,۰۴۰,۰۰۰۱۴,۱۵۰,۰۰۰
نیم سکه۷,۰۹۰,۰۰۰(%-۰.۱۴) -۱۰۰۰۰۷,۰۹۰,۰۰۰۷,۱۰۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۰۷۷,۰۰۰(%۱.۹۶) +۸۰۰۰۰۳,۹۹۷,۰۰۰۴,۰۷۷,۰۰۰
سکه گرمی۲,۶۶۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۶۶۰,۰۰۰۲,۶۶۰,۰۰۰