نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۸


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۸۷(%۰.۱۶) +۲۱,۲۸۵۱,۲۸۷
مثقال طلا در بازار تهران۵,۱۵۳,۰۰۰(%۰.۲۷) +۱۴۰۰۰۵,۱۳۹,۰۰۰۵,۱۵۳,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۸۹,۸۸۰(%۰.۲۹) +۳۴۶۰۱,۱۸۶,۴۲۰۱,۱۸۹,۸۸۰
طرح جدید۱۱,۷۸۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۱,۷۸۰,۰۰۰۱۱,۷۸۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۲,۱۱۴,۰۰۰(%-۰.۰۷) -۹۰۰۰۱۲,۱۱۴,۰۰۰۱۲,۱۲۳,۰۰۰
نیم سکه۶,۲۷۰,۰۰۰(%۰.۱۶) +۱۰۰۰۰۶,۲۶۰,۰۰۰۶,۲۷۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۶۲۰,۰۰۰(%۰) ۰۳,۶۲۰,۰۰۰۳,۶۲۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۴۷۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۴۷۰,۰۰۰۲,۴۷۰,۰۰۰