نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۶


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۵۱(%۰) ۰۱,۲۵۱۱,۲۵۱
مثقال طلا در بازار تهران۴,۹۶۱,۵۰۰(%۰.۳۸) +۱۹۰۰۰۴,۹۶۱,۵۰۰۴,۹۶۱,۵۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۴۵,۵۶۰(%۰.۳۹) +۴۵۱۰۱,۱۴۵,۵۶۰۱,۱۴۵,۵۶۰
طرح جدید۱۱,۷۶۰,۰۰۰(%-۰.۲۶) -۳۰۰۰۰۱۱,۷۶۰,۰۰۰۱۱,۷۶۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۲,۱۱۵,۵۰۰(%-۰.۱۳) -۱۵۵۰۰۱۲,۱۱۵,۵۰۰۱۲,۱۱۵,۵۰۰
نیم سکه۶,۴۲۵,۰۰۰(%۰.۰۸) +۵۰۰۰۶,۴۲۵,۰۰۰۶,۴۲۵,۰۰۰
ربع سکه۳,۷۶۵,۰۰۰(%۰.۶۶) +۲۵۰۰۰۳,۷۶۵,۰۰۰۳,۷۶۵,۰۰۰
سکه گرمی۲,۵۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۵۱۰,۰۰۰۲,۵۱۰,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر