نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۷


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۷۶(%-۰.۳۹) -۵۱,۲۷۶۱,۲۸۱
مثقال طلا در بازار تهران۵,۲۸۲,۰۰۰(%۰.۰۹) +۵۰۰۰۵,۲۷۷,۰۰۰۵,۲۸۲,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۲۱۹,۲۰۰(%۰.۱) +۱۱۶۰۱,۲۱۸,۰۴۰۱,۲۱۹,۲۰۰
طرح جدید۱۲,۶۲۰,۰۰۰(%-۰.۳۲) -۴۰۰۰۰۱۲,۶۲۰,۰۰۰۱۲,۶۶۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۲,۹۷۸,۰۰۰(%۰.۲۸) +۳۶۰۰۰۱۲,۹۴۲,۰۰۰۱۲,۹۷۸,۰۰۰
نیم سکه۶,۵۵۰,۰۰۰(%۱.۰۷) +۷۰۰۰۰۶,۴۸۰,۰۰۰۶,۵۵۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۶۷۷,۰۰۰(%۰.۴۶) +۱۷۰۰۰۳,۶۶۰,۰۰۰۳,۶۷۷,۰۰۰
سکه گرمی۲,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰