نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۴


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۱۴(%-۰.۱۶) -۲۱,۲۱۴۱,۲۱۴
مثقال طلا در بازار تهران۴,۹۹۲,۰۰۰(%-۰.۱۴) -۷۰۰۰۴,۹۹۲,۰۰۰۴,۹۹۲,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۵۱,۳۲۰(%-۰.۱۴) -۱۶۲۰۱,۱۵۱,۳۲۰۱,۱۵۱,۳۲۰
طرح قدیم۱۱,۵۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۱,۵۵۰,۰۰۰۱۱,۵۵۰,۰۰۰
طرح جديد۱۱,۸۴۹,۰۰۰(%-۰.۱۲) -۱۴۰۰۰۱۱,۸۴۹,۰۰۰۱۱,۸۴۹,۰۰۰
نیم سکه۶,۰۰۰,۰۰۰(%-۰.۳۳) -۲۰۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۱۹۰,۰۰۰(%۰.۳۱) +۱۰۰۰۰۳,۱۹۰,۰۰۰۳,۱۹۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۰۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۰۴۰,۰۰۰۲,۰۴۰,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر