بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۰


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۹,۳۸۲(%۰.۱۳) +۱۰۱.۸۰۰
آزاد شناور۸۷,۳۳۴(%۰.۱۹) +۱۶۳.۳۰۰
بازاراول۵۶,۵۸۷(%۰.۱۹) +۱۰۶.۵۰۰
بازار دوم۱۶۷,۵۸۵(%۰.۰۱) +۲۳.۵۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۳۸۶,۶۱۹(%۵.۲۷) +۱۲۵۸۴۷۰۰
جمع تعداد معاملات۵۲,۶۰۰(%۰.۸۶) +۴۵۱۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۳۴,۰۴۱(%-۰.۰۶) -۲۱۵۹۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر