بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۷


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۹,۲۶۴(%۰.۰۶) +۴۵.۵۷۹,۲۰۷۷۹,۲۶۴
آزاد شناور۸۷,۰۲۶(%۰.۱۳) +۱۱۱.۵۸۶,۹۱۴۸۷,۰۲۶
بازاراول۵۶,۵۳۰(%۰.۱۱) +۶۳.۱۵۶,۴۳۷۵۶,۵۳۰
بازار دوم۱۶۷,۱۸۲(%-۰.۰۵) -۷۶.۱۱۶۷,۱۸۲۱۶۷,۳۵۵
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۶۸۷,۱۶۷(%-۸.۸۶) -۱۴۹۴۷۴۱,۶۸۷,۱۶۷۱,۸۵۹,۹۵۵
جمع تعداد معاملات۴۶,۷۵۷(%۶.۷۳) +۳۱۴۶۴۳,۵۷۷۴۶,۷۵۷
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۱۸,۶۱۸(%۰.۰۶) +۱۸۲۸۳,۳۱۶,۷۹۰۳,۳۲۶,۶۰۷
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر