بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۸,۶۵۳(%-۰.۱۱) -۸۳.۵۰۰
آزاد شناور۸۵,۶۰۹(%-۰.۰۲) -۱۷.۴۰۰
بازاراول۵۴,۱۶۱(%-۰.۱۴) -۷۶.۴۰۰
بازار دوم۱۷۶,۷۲۸(%-۰.۰۵) -۷۹.۶۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۱۱۹,۱۵۹(%-۸۰.۷۵) -۹۰۳۶۸۶۰۰
جمع تعداد معاملات۲۷,۹۰۷(%-۱۳.۹۴) -۳۸۸۹۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۱۹۲,۲۱۶(%-۰.۱۲) -۳۷۷۸۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر