بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۷


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۹,۳۹۱(%۱.۴۴) +۱۱۴۳.۱۷۹,۳۹۱۷۹,۳۹۱
آزاد شناور۸۷,۵۵۹(%۱.۳۹) +۱۲۲۰.۸۸۷,۵۵۹۸۷,۵۵۹
بازاراول۵۵,۱۴۱(%۰.۸۱) +۴۴۶۵۵,۱۴۱۵۵,۱۴۱
بازار دوم۱۷۵,۷۰۳(%۲.۵۴) +۴۴۶۳.۳۱۷۵,۷۰۳۱۷۵,۷۰۳
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۳,۲۰۸,۷۵۶(%۲۹.۳۹) +۹۴۳۰۹۲۳,۲۰۸,۷۵۶۳,۲۰۸,۷۵۶
جمع تعداد معاملات۹۳,۹۴۸(%۱۴.۱۳) +۱۳۲۷۷۹۳,۹۴۸۹۳,۹۴۸
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۱۴,۹۸۵(%۱.۴۶) +۴۸۴۱۵۳,۳۱۴,۹۸۵۳,۳۱۴,۹۸۵
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر