آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۸


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۱,۹۷۵(%۰) ۰۰۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۱,۹۷۵(%۰) ۰۰۰
پلاتين(تن/دلار)۹۲۷(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۴۷۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۴۳۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۳۸۵,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%۰.۶۷) +۰.۱۱۰۰
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۱,۹۷۰(%۰) ۰۰۰