نمودار نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)


     از :     تا :
نفت برنت(دلار/بشكه)
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)
قیر(ريال/ كيلوگرم)
 
 
تاريخقیمت