انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۵


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۴۹(%۰.۶) +۰.۲۹۰۰
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۴۶(%۰.۶۷) +۰.۳۱۰۰
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۴۷(%۰.۸۵) +۰.۴۰۰
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۱.۳) +۰.۰۴۰۰
قیر(ريال/ كيلوگرم)۹,۰۰۴(%۰) ۰۰۰