انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۴


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۵۲(%۰) ۰۵۲۵۲
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۵۰(%۰) ۰۵۰۵۰
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۵۱(%۰) ۰۵۱۵۱
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰) ۰۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۹,۰۹۵(%-۱.۲) -۱۰۹۹,۰۹۵۹,۰۹۵
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر