انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۹


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۳(%۱.۶۶) +۱.۰۴۰۰
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۵۷(%۲.۶) +۱.۴۷۰۰
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۱(%۰) ۰۰۰
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۱.۲۸) +۰.۰۴۰۰
قیر(ريال/ كيلوگرم)۹,۴۱۶(%۰) ۰۰۰