نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۳


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۷,۱۳۰(%۰) ۰۳۷,۱۳۰۳۷,۱۳۰
نرخ يورو آزاد۵۷,۰۵۰(%-۶.۸۷) -۳۹۲۰۵۷,۰۵۰۶۰,۹۷۰
دلار کانادا۳۹,۵۷۰(%-۳.۴۴) -۱۳۶۰۳۹,۵۷۰۴۰,۹۳۰
پوند۶۸,۵۳۰(%-۰.۳۹) -۲۷۰۶۸,۵۳۰۶۸,۸۰۰
يورو بانکی۴۶,۰۹۰(%۰) ۰۴۶,۰۹۰۴۶,۰۹۰
دلار آزاد۴۶,۵۵۰(%-۱.۲۹) -۶۰۰۴۶,۵۵۰۴۷,۱۵۰
یکصد ين ژاپن۴,۰۰۰(%۰) ۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰
دينارعراق۴۰(%۰) ۰۴۰۴۰
ديناركويت۱۵۶,۰۰۰(%-۲.۵۶) -۴۰۰۰۱۵۶,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰
رينگيت مالزي۱۳,۴۷۰(%-۳.۵۶) -۴۸۰۱۳,۴۷۰۱۳,۹۵۰
فرانك سوئيس۵۳,۰۰۰(%۰.۰۹) +۵۰۵۲,۹۵۰۵۳,۰۰۰
دلاراستراليا۳۹,۲۶۰(%-۱.۶۳) -۶۴۰۳۹,۲۶۰۳۹,۹۰۰
كرون سوئد۵,۹۰۰(%-۰.۸۵) -۵۰۵,۹۰۰۵,۹۵۰
يوان چين۷,۷۰۰(%-۲.۳۴) -۱۸۰۷,۷۰۰۷,۸۸۰
درهم امارات۱۳,۲۷۰(%-۲.۴۹) -۳۳۰۱۳,۲۷۰۱۳,۶۰۰
روپيه هند۸۱۰(%۰) ۰۸۱۰۸۱۰
ريال عربستان۱۲,۸۵۰(%-۱.۹۵) -۲۵۰۱۲,۸۵۰۱۳,۱۰۰
دلارسنگاپور۳۸,۵۰۰(%۰) ۰۳۸,۵۰۰۳۸,۵۰۰
كرون دانمارك۷,۸۹۰(%۶.۴۶) +۵۱۰۷,۳۸۰۷,۸۹۰
روبل روسيه۹۰۰(%-۱.۱۱) -۱۰۹۰۰۹۱۰
افغاني۷۰۰(%۰) ۰۷۰۰۷۰۰