حبوبات، برنج و خشكبار + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۹


حبوبات، برنج و خشكبار مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
آلو بخارا درجه یک(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۱۹۸,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
شکر فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۲۸,۵۵۰(%۱.۹۳) +۵۵۰۰۰
برنج هندی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۵۰,۰۰۰(%۱) +۵۰۰۰۰
برنج پاکستانی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۶۵,۰۰۰(%۲۳.۰۸) +۱۵۰۰۰۰۰
برنج طارم اصل(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰۴,۰۰۰(%۱۱.۵۴) +۱۲۰۰۰۰۰
برنج هاشمی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰۴,۰۰۰(%۱۱.۵۴) +۱۲۰۰۰۰۰
رطب مضافتی بم(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۸۲,۰۰۰(%-۱۲.۲) -۱۰۰۰۰۰۰
مغز گردو(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۴۰,۰۰۰(%۱۶.۶۷) +۹۰۰۰۰۰۰
تخمه کدو درشت مرمری(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۶۰,۰۰۰(%-۷.۵) -۱۲۰۰۰۰۰
تخمه جابانی شور(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پسته اکبری(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۴۲۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۳۳,۰۰۰(%-۱.۵۲) -۵۰۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر