نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۵


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۲۹(%۰) ۰۱,۳۲۹۱,۳۲۹
مثقال طلا در بازار تهران۶,۳۲۵,۰۰۰(%۰.۵۵) +۳۵۰۰۰۶,۲۹۰,۰۰۰۶,۳۲۵,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۶۰,۲۲۰(%۰.۵۵) +۸۰۸۰۱,۴۵۲,۱۴۰۱,۴۶۰,۲۲۰
طرح جدید۱۴,۷۷۰,۰۰۰(%۱.۱۵) +۱۷۰۰۰۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰۱۴,۷۷۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۵,۲۰۰,۰۰۰(%۰.۹۹) +۱۵۰۰۰۰۱۵,۰۵۰,۰۰۰۱۵,۲۰۰,۰۰۰
نیم سکه۷,۴۴۰,۰۰۰(%-۰.۸۱) -۶۰۰۰۰۷,۴۴۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۵۸۰,۰۰۰(%۱.۷۵) +۸۰۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰۴,۵۸۰,۰۰۰
سکه گرمی۳,۱۱۰,۰۰۰(%۳.۲۲) +۱۰۰۰۰۰۳,۰۱۰,۰۰۰۳,۱۱۰,۰۰۰