نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۱


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۱۶(%۰.۹۹) +۱۲۱,۲۰۴۱,۲۱۶
مثقال طلا در بازار تهران۴,۹۹۹,۰۰۰(%-۰.۲۸) -۱۴۰۰۰۴,۹۹۹,۰۰۰۵,۰۱۳,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۵۲,۹۴۰(%-۰.۲۸) -۳۲۲۰۱,۱۵۲,۹۴۰۱,۱۵۶,۱۶۰
طرح قدیم۱۱,۵۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۱,۵۵۰,۰۰۰۱۱,۵۵۰,۰۰۰
طرح جديد۱۱,۸۶۳,۰۰۰(%-۰.۴) -۴۷۰۰۰۱۱,۸۶۳,۰۰۰۱۱,۹۱۰,۰۰۰
نیم سکه۶,۰۲۰,۰۰۰(%۰) ۰۶,۰۲۰,۰۰۰۶,۰۲۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۱۸۰,۰۰۰(%-۰.۶۳) -۲۰۰۰۰۳,۱۸۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۰۴۰,۰۰۰(%-۰.۴۹) -۱۰۰۰۰۲,۰۴۰,۰۰۰۲,۰۵۰,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر